Een goed gesprek hebben? Luister eens Waardenloos!

13 nov 2017 - Reacties

Hoe vaak heb jij een goed gesprek? En daarmee bedoel ik niet een gesprek over ditjes en datjes, of een gesprek over je mening, of je het ergens mee eens of oneens bent – maar een echt gesprek, een gesprek dat ergens over gaat, bijvoorbeeld over waar je al tijden aan ergerde, dat wat onder de oppervlakte speelt of dat wat je nooit uit maar wel belangrijk voor je is?

Weet je het nog, dat gesprek?

Dat gesprek had je bijvoorbeeld met je partner. Of met een vriend die je echt in vertrouwen nam. Of met je moeder aan haar sterfbed.

Het was zo anders je had een ander gesprek. Het liet echt iets van jezelf zien. Weet je nog wat er toen gebeurde? Weet je nog wat je toen voelde?

Een goed gesprek is als een cadeau. De inhoud hoeft niet eens positief te zijn. Maar de voldoening van een goed gesprek zorgt voor een ervaring die verbindt, verscherpt, verdiept, verlicht en verheldert. Je hoofd krijgt als het ware fijne explosies. Gedachten stromen, beelden komen op, en je voelt het. Of je het nu eens bent of niet: het gesprek raakt. Het doet iets met je zijn. Het brengt iets tussen jou en je gesprekspartner. Het goede gesprek brengt je verder en doet iets met de relatie.

De meeste mensen hebben echter geen aangeboren talent om zo gesprekken te voeren. Maar je kent misschien vooral die momenten waarop het juist niet lukt – dat praatje op een verjaardagsvisite, bij familie die je veel doet of op het werk. Doordat je de connectie niet goed lijkt te kunnen maken, kan je een leegte voelen, het onbegrip. Je krijgt het idee dat er niet echt naar je geluisterd is. Maar je hebt wel het verlangen om dingen te zeggen, om begrip voor je ideeën te krijgen, om je hart te luchten, om een ander mee te krijgen.

Soms voel je je misschien niet gezien. Of komt dat door de wijze waarop het gesprek wordt gevoerd? Soms voel je je niet begrepen. Want is er in jullie gesprek wel goed doorgevraagd wat er feitelijk wordt bedoeld? En zijn jullie je bewust van je eigen referentiekader?

Een goed gesprek gaat vooral ook om Waardenloos luisteren. Daarin mag je echt je nieuwsgierigheid inzetten, je oplossingsgerichtheid even achterwege laten, je mag er belangeloos zijn, je verwonderen, je aandacht inzetten, maar je mag ook aangeven dat jij de draad van de ander kwijt bent, verbazen om de taal die je soms uit en wat je daarmee doet. Je onderkent je eigen norm en interpretatie. Je zet ze bewust in. Je hoort de woorden die iemand uit, waarop je onderzoekt en bevraagt. De ander voelt zich gehoord, gezien. En daarop verdiep je het gesprek.

Deze kleine oefening kun je direct toepassen: Schrijf eens letterlijk op wat iemand tegen je zegt, bijvoorbeeld: “Ik vind dat de kwaliteit van de mensen vergroot moet worden.” Vervolgens kan je verdiepende en verwonderende vragen stellen over de woorden die de ander heeft geuit, bijvoorbeeld:

  • Wat versta jij onder kwaliteit?
  • Hoe ziet het eruit als de kwaliteit vergroot wordt? 
  • Wanneer is de kwaliteit groter dan nu?
  • Wat moet vooral niet, als we de kwaliteit willen vergroten onder mensen?”

Hiermee vraag je naar de beelden en visies die iemand heeft. Je laat je eigen interpretatie nog even in de wachtkamer zitten. Je verdiept eerst wat de ander bedoelt.

 

Zo zei mijn jongste stiefdochter (van net 11) onlangs tegen mij en mijn man: “Ik heb een klacht, die ik wil delen.” Wat gaat er nu al in jouw hoofd spelen, als je deze opmerking leest? Ik had al direct een interpretatie. Ik dacht dat ze met die klacht bedoelde dat ze iets over ons te klagen had. En ik was ook wat geamuseerd: “Wat gaaf, ze gaat feedback geven.” Ook had ik een norm: “We doen iets niet goed.” En natuurlijk had ik daarop kunnen reageren, bijvoorbeeld: “Wat doen we niet goed dan?” Daarmee had die verwarring in de communicatie ontstaan, zoals ik vaak in teams zie gebeuren. En die verwarring ontstaat, ondanks dat het een open vraag was, zoals veel mensen het hebben geleerd. Maar deze open vraag was een vraag geweest vanuit mijn eigen norm.

Ik vroeg echter nieuwsgierig door op het woord dat ze gebruikte: “Wat is die klacht dan?” Ze antwoorde: “Mijn ellenboog doet zeer.”

Dat luisteren en die dialoog aangaan op een Waardenvrije wijze, dat vergt training. Het is geen aangeboren talent. Want hoe vaak nemen we de tijd en ruimte voor dit contact om net met iets meer nieuwsgierigheid te horen en begrijpen wat de ander zegt? Om op woordniveau te verdiepen wat de ander bedoelt, ons eigen referentiekader even opzij te zetten? Als je deze vaardigheden ontwikkelt en toepast onstaat daardoor verbetering in de samenwerking.  Er ontstaat hernieuwd begrip, daar waar het schuurt. Dat wens ik velen toe. En daarmee ga ik graag met jou aan de slag.

Wil jij ook meer leren hoe je de dialoog anders kan aangaan? Is het tijd dat er in je team geluisterd wordt, ook naar de onderstroom? Neem dan eens vrijblijvend contact op. Mail diane@versepeper.nl voor een kennismaking!

Laat een reactie achter

 
  • Rick 14-11-2017 om 08:50

    Naar aanleiding van een gesprek met jou, zijn mijn gesprekken heel anders geworden. We merken het echt! Dank en ook weer voor deze blog!

Reacties

Wat vind jij van dit artikel? Graag hoor ik jouw mening, tips en visie! Delen is tenslotte vermenigvuldigen.

Laat een reactie achter
Diane Siemelink, Owner Verse Peper

Diane Siemelink, Owner Verse Peper

Diane Siemelink denkt graag mee met uitdagende veranderkundige vraagstukken. Bij organisaties gaat het om de mensen. En de diensten die zij bieden en vormgeven. 

Ze helpt organisatie met hun uitdagingen. Door mensen anders te laten kijken. Nieuwe mogelijkheden in hun repetoire toe te voegen. Ze komt ze met een frisse blik en scherpe vragen. Brengt de buitenwereld binnen. Waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan. Ze staat voor duurzame resultaten.

Ze helpt teams en individuen met hun (persoonlijke) groei. Ze verzorgt onder andere trainingen en interventies op het gebied van "Waardenloos luisteren", "Verse Blik" , "Buiten de lijnen," en Energieboost. Ze Coacht leidinggevenden en teammanagers om veranderingen te realiseren. En is veelvuldig spreker en inspirator als het gaat om deze onderwerpen. 

Diane Siemelink is afgestudeerd als Sociaal Wetenschapper aan de Universiteit Utrecht. Zij heeft studies gevolgd bij het Tias in retail- en dienstenmarketing en is ze opgeleid en werkzaam als veranderkundige/ Interventiekundige. Ze heeft jarenlange ervaring bij dienstverlenende organisaties, non-profit en profit organisaties.